Közösségi szolgálat

Alapítványunk támogatja az Iskolai Közösségi  Szolgálat megvalósulását

  A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

A középiskola érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, erre kínálunk lehetőséget a  diákok számára. Elengedhetetlen a diákok számára hogy, az érettségi vizsga letétele előtt,  önkéntes szociális, a közérdekét szolgáló feladatokat lássanak el. Helyi szinten az összes középiskolával kapcsolatban állunk. Jövőbeni terveink közt szerepel, hogy járási szinten kapcsolatot alakítsunk ki azokkal az oktatási intézményekkel, akik diákjai szívesen kapcsolódnának programjainkhoz.

  A diákok főként a következő feladatokat tudják ellátni Alapítványunknál: tanoda diákjainak munkájának támogatása, nyári rendezvények lebonyolításának segítése, Szolgáltató Ház karbantartási feladatainak ellátása, az Alapítvány egyéb rendezvényeinek lebonyolításában való közreműködés, kertészeti, szabadtéri munkák elvégzése, számítástechnikai, adminisztratív feladatok ellátása. A felsorolt feladatkörök iránymutatóak, sikeresen elnyert pályázatok esetén a lehetőségek száma bővülhet, illetve mindig figyelemmel van a diákok igényeire, kvalitásaira is.

Folyamatosan várjuk a középiskolák  jelentkezését az alábbi e-mail címen: helyetalapitvany@gmail.com vagy  telefonon Gáspár-Szanyi Krisztina :06/70/365-5184.

image_pdf

Hozzászólások lezárva.