Nyári táborok szervezése

Minden évben 25 hátrányos helyzetű gyermek számára szervezünk nyári tábort Jászberény Városi Önkormányzat támogatásával. A nyári időszakban két alkalommal 2-3 hetes turnusokban fogadjuk a résztvevőket.
A tábor drámapedagógiai foglalkozásokra épít, a fő cél szociális viselkedési normák kialakítása. A foglalkozások során elsősorban az emberi érintkezések, találkozások formáját igyekszünk tudatosítani. A tábor végén a foglalkozásokon született darabból bemutatót tartunk. A dráma az egyén – és ez által a közösségi együttműködés – fejlesztésre irányuló szerepet tölt be, az egyik legáltalánosabban alkalmazható eszköz. A fizikai és lelki rugalmasságra építő improvizációk, helyzetgyakorlatok, beszédgyakorlatok mind a fent említett célokat szolgálják.
Az egészséges életmódra nevelés érdekében sportnapokat szervezünk. A sport életük fontos részévé kell, hogy váljék, kiegyensúlyozza életünk mindennapjait. Segíti a gondolkodást, az erkölcsi nevelést, testileg épít. A szabálytudat kialakulásával a világban való viselkedést tanítja.
Az akarati nevelés céljából kézműves és kézimunka foglalkozások zajlanak. A praktikus intelligencia fejlesztése mellett az alkotás öröme járja át a gyermekeket. Kielégíti a természetes kíváncsiságukat, s ugyanakkor fejleszti a gyakorlati érzéküket, segíti a felelősségteljes munka kialakulását Elsősorban használati tárgyakat készítünk, illetve fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek a saját játékaikat el tudják készíteni (báb, hangszerek, figurák, hajba valók, stb.). A természetes anyagok használata a legfontosabb számunkra, népi kismesterségek oktatásán keresztül megtanítjuk a gyermekeket nemezelni, batikolni, szőni, agyagozni.
A tábor zárásaként interaktív dráma előadást tervezünk, a színdarabhoz szorosan köthetően a filmekben látottak segíthetik a dramaturgiai és rendezési szempontok megértését a gyermekekben.
Az önállóság fejlesztése céljából „Ki, mit tud?”-progrmmal zárjuk táborainkat, ahol a gyermekek saját maguk tervezhetik és mutathatják be belső tartalékaikat, képviselhetik etnikai hovatartozásukat. A vetélkedőre készülés során figyelemmel fordulnak egymás felé, amely segíti az elfogadást. A szereplés magabiztosságot nyújt, a gyermekeket segíti a mások előtt való megnyilvánulásban az élet bármely területén (pl. közönség előtti kiállás, önkifejezés, stb.).
A program ideje alatt mindennap beszélgető kört tartunk, melyben a gyermekek elmesélhetik az őket foglalkoztató aktuális eseményeket, problémákat.
És persze sokat kirándulunk:

A táborainkban kerüljük az ítélkezést, a versengést. Pozitív megerősítéssel nevelünk!

image_pdf

Hozzászólások lezárva.