Alapítvány

Az Alapítványról

Az Alapítvány fő célja a társadalom magasabb szintű szociális ellátásának támogatása, az egyén vagy csoport hátrányos helyzetének enyhítése érdekében, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával. Az Alapítvány feladatellátásával patronálja a szociálisan hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok élethelyzetét, tevékenységével törekszik annak pozitív irányú változásának elősegítésére.

Alapítványunk 2015 szeptemberében kezdte meg működését, ekkor kapcsolódott Jászberény Városi Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú „A jászberényi Faiskolai utcai szegregátum komplex telepprogramja” c. projektjéhez. A projekt zárását követően a létrehozott tanoda fenntartását és a közösségi ház működtetését is vállaltuk, célunk, hogy a jövőben kibővítsük a szolgáltatásainkat igénybe vevők körét, valamint 30 főre növeljük a tanodába járó gyermekek számát. A közösségi házban a tanoda mellett szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítunk pl.: szociális fürdő, mosoda, szociális szakember általi segítségnyújtás. 2016 tavaszától a város külterületi szegregátumában biztosítottunk napi jelenlétet az ott folyó Tanyafejlesztési pályázat keretében megvalósított közösségi fóliasátras növénytermesztést célzó program támogatására. Szintén a Tanyafejlesztési program keretében biztosítottunk Jászfelsőszentgyörgy Városi Önkormányzat számára egészségügyi szűrővizsgálatok, egészségnapok lebonyolítását és a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését. 2015-ben sikeresen pályáztunk a MOL zöldövezeti pályázati kiírására, közösségi tervezés keretében alakítottunk ki közparkot a Jászberény faiskola utcai szegregátumban és rendeztünk családi napot. Rendszeresen végzünk adományközvetítő tevékenységet magánszemélyek vagy civil csoportok, egyesületek felkérésére. Sikeresen pályáztunk konzorciumban Jászberény Városi Önkormányzattal, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatallal a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum megvalósítása a Jászberényi járásban”című projekt megvalósítására, ahol hátrányos helyzetű személyek számára nyújtunk munkaerő piaci szolgáltatásokat. Konzorciumi partnerei vagyunk az önkormányzatnak a TOP-5.2.1-15 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” c. pályázatban, ahol a korábbi komplex telepprogram eredményeire építve bonyolítunk közösségfejlesztő programokat a város szegregált településrészein. Működtetjük a programhoz kapcsolódó Szolgáltatóházat, Szolgáltató Pontot (Neszűr 3.-4. dűlő), szociális fürdőt és mosodát, valamint 24 gyermek számára tanodai ellátást biztosítunk. A program támogató szolgáltatási kiterjednek az Önkormányzat által életre hívott zártkerti közösségi termelést célzó programban résztvevő hátrányos helyzetű családokra is. A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve végzünk élelmiszermentést, így közel 400 rászoruló személy számára juttatunk el napi rendszerességgel élelmiszer adományt. Jelenleg érvényes támogatási döntéssel rendelkezünk az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek pályázati felhíváson. A járásszékhely Jászberény, és további hat település, valamint a Vöröskereszt részvételével megvalósított projektben térségi ifjúsági- valamint mobil közösségi teret működtetünk. Az általunk foglalkoztatni tervezett szociális mentorok 300 fő egyéni fejlesztési tervét készítik el és végzik nyomon követésüket.

Szervezetünk működése jelenleg az alábbi fő területekre oszlik:

1. A Faiskola utcai Szolgáltatóház és tanoda működtetése. A Szolgáltatóház, a városban élő rászoruló személyek számára nyújt szolgáltatásokat: szociális fürdő, tanácsadás, civil szervezetek számára rendezvény helyszín biztosítása, stb. A tanoda jelenleg 25 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek mindennapi iskolán kívüli oktatását valósítja meg, a nyári időszakban pedig 25-30 fős nyári táborokat szervezünk a gyermekek részére, melyet térítésmentesen vehetnek igénybe.

2. Munkaerő piaci szolgáltatások nyújtása hátrányos helyzetű munkavállalók és munkaadók számára. A járásban az országos szinthez képest is alacsony, 2% körüli a regisztrált munkanélküliek száma, miközben a helyi munkáltatók munkaerőhiányra panaszkodnak. Programunkkal azokat a személyeket támogatjuk az elsődleges munkaerő piacra való bejutással, akik jelenleg közfoglalkoztatásban vesznek részt vagy nincsenek a Foglalkoztatási Osztály látókörében. A munkába állásra felkészítő tréningek mellett mentori szolgáltatást és nyomon követést is biztosítunk, hogy a térségre jellemző strukturális munkanélküliség kihívásaira adekvát válaszokat adhassunk.

3. Az alapítvány “Foglalj Helyet!” c. programja, mely Jászságban élő fogyatékos személyek számára kíván létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást Jászberényben. A környező járásokban működő lakóotthonok jellemzően nem rendelkeznek szabad férőhelyekkel, ilyen típusú ellátás pedig a megyében sincs jelen. Programunkat a meglévő helyi igényekre alapozva tervezzük megvalósítani. A program előkészítése közösségi támogatásban részesült a Tesco „Ön választ, mi segítünk” című pályázatán „Támogat-Lak” címen.

4. Jászberény Városi Önkormányzat zártkerti rehabilitációs programjában megvalósul közösségi kert szakmai támogatása a város szegregátumában.

5. Élelmiszermentés a rászoruló családok számára a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve.

image_pdf

Hozzászólások lezárva.