Önként-S

Projekt címe: Önként-S
Szerződés száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-01493 
Támogatás összege: 1.000.000,- Ft
 

A projekt célja: A résztvevők alapvető ismereteket szereznek az önkéntességről, az önkéntesen végezhető tevékenységről és az önkéntes munka szabályairól. A képzés fő célja a motiváció felkeltése és a saját közösség iránti felelősség kialakítása. A helyi szervezeteknél végzett önkéntes tevékenység népszerűsítése a fiatal, középiskolás korosztály körében. Önkéntes tevékenységet végző fiatalokból szerveződő közösség létrehozása, ahol személyes kompetenciáikat fejleszthetik. A közösségi önkéntes munka eredményeképp növekedjen a város szervezetei és a lakosság közötti kohézió, mely hosszútávon a város lakosságmegtartó képességét is erősíti.

Megvalósítandó tevékenységek: A városban élő fiatalok felkészítése az önkéntes programokba való bekapcsolódásra képzésen keresztül. Az önkéntesség alapja  képzés kerül megszervezésre és lebonyolításra. A résztvevők alapvető ismereteket szereznek az önkéntességről, az önkéntesen végezhető tevékenységről és az önkéntes munka szabályairól. A képzés fő célja a motiváció felkeltése és a saját közösség iránti felelősség kialakítása. A résztvevők rövid elméleti bevezetőkre épített, strukturált, egyéni, kiscsoportos feladatok, gyakorlatok során dolgozzák fel a képzés témáit. A szakmai vezető-mentor a képzésbe való toborzási feladatokat követően, segíti a képzésben résztvevő fiatalok önkéntes munkában való aktív részvételét.

image_pdf

Hozzászólások lezárva.