Támogat-Lak

A program célja egy támogatott lakhatás ellátás beindítása fogyatékkal élők számára, megadni számukra a szabadságot és egyben a szükséges támogatást, hogy életük minden területén – lehetőség szerint – önállóan dönthessenek és élhessenek.

A programba jelentkezőket keresünk!

Olyan felnőtt korú értelmileg akadályozottaknak nyújtunk lehetőséget a minél önállóbb élet feltételeinek megteremtésében, akik korábban valamely ápoló-gondozó otthoni, illetve lakóotthoni, lakásotthoni ellátást vették igénybe, vagy családi környezetből érkeznek a lakhatás hosszú távú megoldásának igényével.

Mi az a Támogatott lakhatás?

A támogatott lakhatás egy olyan bentlakást biztosító forma a fogyatékkal élőknek, ahol minimális életvitel irányítással élhetik a lakók a mindennapi életüket. Az ellátási forma fő célja az ellátottak minél teljesebb autonómiájának és társadalmi integrációjának elérése.
A biztonságos életvezetés érdekében kísérő támogatást is biztosítunk, szakemberek és megfelelő kompetenciával rendelkező segítők közreműködésével. A lakhatási szolgáltatás a helyi lakóközösségbe integrálva, egy nagyméretű házban kialakítva megteremti a lehetőséget a szolgáltatást igénybevevők társadalomba való bekapcsolódására, az átlagos életforma megélésére.
A beköltözők, képességeiknek megfelelően önállóan alakíthatják életüket, végzik a mindennapos feladatok ellátását, azaz, a ház karbantartását, takarítását, a vacsora és a reggeli elkészítését, a bevásárlást, a ruházatuk mosását, stb., vagyis úgy laknak és élnek, mint bárki más.
Ez az életforma egy teljesen új megközelítést jelent az eddigi szigorú, intézményi ellátáshoz képest, hiszen nem a korlátozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem az önrendelkezésre, a minél teljesebb, önállóbb életre. Hozzájárul a fogyatékkal élők képességeinek a társadalomban történő megéléséhez, kibontakozásához. Mert emberként egymásra utalt lények vagyunk, mindannyian igényeljük a közösség támogatását, de egyben ajándékozzuk is saját értékeinket a közösségnek.

Támogatott Lakhatási ellátásra azoknak a jelentkezését várjuk akik:

  • enyhe-, középsúlyos fokú értelmi fogyatékossággal rendelkeznek, társuló fogyatékossággal, jól mobilizálhatók,
  • fejlett önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek, ezen a területen képességeik fejleszthetők, erősen motiváltak saját képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására,
  • igényük és szükségletük a kis létszámú lakóformában való életforma, továbbá igényük és szükségletük a közösségbe ágyazott életforma, nyitottak a közösségi részvételt illetően minden életterületen.
image_pdf

Hozzászólások lezárva.